Hands Together

אימון קבוצתי לבני נוער

בני נוער יכולים לחוות אימון אישי גם בקבוצה ובאווירה בטוחה וחיובית. האימון הקבוצתי מאפשר לנער או לנערה לחוות אינטראקציה חברתית דומה ולחזק את התקשורת הבינאישית. על פי מחקרים, בני נוער "צמאים" לתחושת שייכות וקיום חברתי. האימון הקבוצתי מאפשר להם את החוויה הזו ומעצים את תחושת הביטחון העצמי, הדימוי העצמי ומשנה דפוסי מחשבה מעכבים כמו פרדיגמות וחסמים, משפר דרכי פעולה ומונע התנהגות אלימה.

כל קבוצה מורכבת משמונה משתתפים לכל היותר ומינימום ארבעה משתתפים. הקבוצה היא הטרוגנית ומורכבת ממגוון רחב של בני נוער

( מצטיינים, קשיי התנהגות, קושי חברתי וקשיים לימודיים). 

בני הנוער שמשתתפים באימון הקבוצתי יהיו בעלי מוטיבציה לשינוי ורצון להצליח.

האימון הקבוצתי כולל 10 מפגשים שבועיים, בני שעה וחצי ובמקום מוגדר כקבוע. 

בדומה לאימון האישי, גם האימון הקבוצתי פועל לגילוי החוזקות והערכים של הנער/ה בנוסף לזיהוי החולשות והחסמים והופך אותם לכלים משמעותיים בחיי הילד. היתרון הגדול באימון קבוצתי הוא "סיעור המוחות" והקשר הבינאישי שנוצר בין חברי הקבוצה. 

ההבדל בין האימון האישי לאימון הקבוצתי בא לידי ביטוי ברמה החווייתית שמלווה בפעילויות גיבוש ויצירתיות שמחזקות את הקשר וההיכרות בין חברי הקבוצה. 

התהליך מלווה במשימות אישיות ועל אחריות הנער/ה להתמיד ולמלא אותן לצורך התקדמות התהליך האישי והקבוצתי. 

האימון הקבוצתי מתבצע בהזמנה מראש. לקבלת סילבוס התהליך האימוני, ניתן ליצור קשר